Edyta Baran Certyfikowany PsychoterapeutaOprócz psychoterapii, treningów relaksacyjnych i zajęć jogi terapeutycznej zapraszam na WARSZTATY grupowe. Jest to cykl spotkań pozwalających rozładowywać stres i napięcie, lepiej poznawać siebie, rozwijać intuicję, świadomość, kreatywność i uważność. Zajęcia prowadzę w kameralnych grupach, w przyjaznej atmosferze. Większośc warsztatów odbywa się w Rzeszowie w Podkarpackim Centrum Psychoterapii.

Taniec transowy - sobota, 3 marca

Taniec transowy jest połączeniem medytacji w ruchu, pracy z ciałem, technik oddechowych i intuicyjnego tańca przy starannie dobranej muzyce - rytmicznych dźwiękach bębnów. Uwaga: zapisy do 25.03!

Tańczyć będziemy bez choreografii i z zasłoniętymi oczami. Ciemność i swobodny, intuicyjny ruch sprzyjają skupieniu na wewnętrznej rzeczywistości, a nie na świecie zewnętrznym i jego oczekiwaniach. Dzięki temu możliwa jest ciekawa i inspirująca podróż w głąb siebie.

Zapraszam na warsztat osoby, które chcą:

 • wyrazić siebie w sposób nie skrępowany, naturalny i spontaniczny
 • pozwolić popłynąć emocjom, obrazom, fantazjom i wrażeniom
 • uwolnić energię drzemiącą w ciele i umyśle
 • nie tylko doświadczyć siebie ale też być w tym doświadczeniu z życzliwymi ludźmi.

Dzięki tym zajęciom lepiej poznasz siebie, rozwiniesz intuicję, świadomość, kreatywność i uważność oraz rozładujesz stres i napięcie.

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie.
Potrzebny będzie wygodny strój, mata do ćwiczeń i koc.
Wcześniejsze doświadczenie z podobnych zajęć nie jest konieczne.

Zapraszam do zgłaszania się na warsztaty

Taniec transowyZASADY UCZESTNICTWA

Zapisy i opłaty

 • Zapisy odbywają się telefonicznie w miarę wolnych miejsc.
 • W trakcie rozmowy odbędzie się krótka konsultacja w celu wykluczenia ew. przeciwwskazań do udziału w warsztatach.
 • Opłata za udział w warsztatach (6 godzin) wynosi 120 zł od osoby i składa się na nią:
  • Zaliczka (60 zł), która pokrywa wydatki organizacyjne ponoszone przed zajęciami.
   Wpłaty zaliczki należy dokonać w ciągu 2 dni od przyjęcia na listę uczestników - osobiście lub przelewem na konto: Edyta Baran 31 1140 2004 0000 3702 5007 5647.
   Brak wpłaty zaliczki w terminie powoduje skreślenie z listy uczestników.
  • Pozostała część opłaty (60 zł) – płatna gotówką na zajęciach.

Rezygnacja

 • Zgłaszając się na warsztaty uczestnik deklaruje chęć udziału w nich.
 • Rezygnacja i zwrot zaliczki jest możliwa do 8 dni przed datą warsztatów. Zaliczka zostanie wówczas zwrócona niezwłocznie do rąk własnych uczestnika lub na konto – adekwatnie do tego w jaki sposób dokonał wpłaty.
 • Rezygnacja na 7 dni i mniej dni przed terminem warsztatów wiąże się z utratą zaliczki - pokryciem kosztów organizacyjnych zajęć.

Odwołanie zajęć

 • Organizator zastrzega prawo do odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od siebie.
 • Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym w najkrótszym możliwym terminie, a wpłacone zaliczki niezwłocznie zwrócone.

Udział w zajęciach

 • Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
 • W warsztach nie mogą uczestniczyć kobiety w ciąży, osoby zażywające leki psychotropowe, będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
 • Udział w warsztatach uniemożliwiają choroby takie jak: nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, choroby centralnego układu nerwowego, choroba wrzodowa żołądka, depresja o ciężkim przebiegu, ciężkie stany lękowe, psychoza, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków oraz świeżo przebyte urazy. W razie wątpliwości lub w przypadku innych schorzeń przewlekłych albo odbywanej kuracji medycznej udział w warsztatach należy skonsultować z lekarzem.
 • Osoby uczestniczące w warsztatach są zobowiązane do zachowania pełnej dyskrecji na temat innych uczestników, ujawnianych doświadczeń, emocji lub zachowań.
 • Niedozwolone jest fotografowanie, filmowanie lub nagrywanie w czasie zajęć.
 • Nieprzestrzeganie Zasad uczestnictwa może skutkować odmową dalszego udziału w zajęciach bez zwrotu opłaty.
 • Ze względu na konieczność udziału we wszystkich etapach warsztatu nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie zajęć.
 • Na zajęciach należy posiadać wygodny ubiór, matę do ćwiczeń i koc.

Odpowiedzialność

 • Uczestnicy biorą udział w warsztatach na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników.
 • Zgłoszenie się na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
 • Uczestnicy zostaną poproszeni o pisemne potwierdzenie akceptacji Zasad uczestnictwa przed zajęciami.


fb/Psychoterapia.Edyta.BaranZapraszam również do odwiedzenia i polubienia mojej strony na facebooku: www.facebook.com/Psychoterapia.Edyta.Baran. Staram się tam regularnie umieszczać: doniesienia o wydarzeniach, które chciałabym polecić moim obecnym i byłym pacjentom; linki do opisów książek i artykułów z dziedziny psychologii; informacje o niecyklicznych warsztatach, które organizuję lub wydają mi się godne uwagi.


 

Home | O mnie | Usługi | Kwalifikacje | Kontakt |

 • 1

  Zapisy do 25.03

  Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuję wyłącznie telefonicznie: tel. 791 965 659 w godz. 8-20. Jeśli w danej chwili prowadzę sesję – proszę o wiadomość sms lub maila z numerem telefonu – oddzwonię.

 • 2

  Miejsce i data

  RZESZÓW. Grabskiego 44b/2. Podkarpackie Centrum Psychoterapii Zobacz na mapie google... 3 marca - sobota w godz. 10-16

 • 3

  Opłata za udział

  Zajęcia (6 godzin) kosztują 120 zł - z czego 60 zł tytułem zaliczki należy wpłacić w ciągu 2 dni od zgłoszenia. Więcej w Zasadach uczestnictwa...

Terapia, Rozwój, Równowaga

Psychoterapia - zobacz więcej...

PSYCHOTERAPIA

Indywidualne sesje i konsultacje

Psychoterapia ma na celu przyniesienie ulgi w psychicznym (a czasem także fizycznym) cierpieniu. Narzędziem mojej pracy jest rozmowa. Psychoterapia to cykl systematycznych spotkań indywidualnych, które ukierunkowane są na rozwiązanie zgłaszanego problemu.

Kiedy PSYCHOTERAPIA może pomóc?
Dlaczego pierwszym etapem są konsultacje i do czego służą? Zobacz WIĘCEJ informacji...

trening relaksacyjny - zobacz więcej...

TRENING RELAKSACYJNY

Indywidualne zajęcia dla dorosłych

Zajęcia, podczas których nauczysz się lepiej radzić sobie ze stresem, rozluźniać ciało, uspokajać myśli i panować nad emocjami. Trening indywidualny może być jednorazowy lub cykliczny. Zawsze poprzedzają go konsultacje. Sesje odbywają się w Przemyslu i Rzeszowie.

Kiedy i dla kogo TRENINGI RALAKSACYJNE są pomocne? Jakie techniki są stosowane? Zobacz WIĘCEJ informacji...

joga terapeutyczna - zobacz więcej...

JOGA TERAPEUTYCZNA

Kameralne zajęcia w kobiecym gronie

Jest to połączenie prostych pozycji jogi oraz specjalnych ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych. Ćwicząc wpływamy na nasze zdrowie, sposób myślenia, samopoczucie, emocje i relacje z otoczeniem. Zajęcia odbywają się w każdą środę o 20:30 w Rzeszowie.

Kiedy warto pomyśleć o JODZE TERAPEUTYCZNEJ? Zobacz WIĘCEJ informacji...

Home | O mnie | Usługi | Kwalifikacje | Kontakt |

Warto wierzyć w możliwość zmiany

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży.
Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
Eckhart Tolle – współczesny filozof i nauczyciel duchowości